International Geoscience and Remote Sensing Symposium

In 2021 a joint initiative of Belgium and The Netherlands

TU2.MM-7: SAR Target Recognition
Tue, 13 Jul, 11:00 - 12:10 (UTC)
Tue, 13 Jul, 13:00 - 14:10 Central Europe Summer Time (UTC +2)
Tue, 13 Jul, 19:00 - 20:10 China Standard Time (UTC +8)
Tue, 13 Jul, 07:00 - 08:10 Eastern Daylight Time (UTC -4)
Session Co-Chairs: Roshanak Darvish, Twente University and Xavier Neyt, Royal Military Academy , Belgium
Session Manager: Xingyan Cao
Track: Data Analysis Methods (Optical, Multispectral,Hyperspectral, SAR)

TU2.MM-7.1: SAR Target Recognition And Angle Estimation By Using Rotation-Mapping Network

Yuanyuan Zhou, Wei Wang, Chen Wang, Xiaqing Yang, Jun Shi, Shunjun Wei, University of Electronic Science and Technology of China, China

TU2.MM-7.2: A NOVEL DATA AUGMENTATION METHOD FOR SAR IMAGE TARGET DETECTION AND RECOGNITION

Xiaolong Zhang, Xinghua Chai, Yanqiao Chen, The 54th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, China; Zichen Yang, Guangyuan Liu, Aiyuan He, Yangyang Li, Xidian University, China

TU2.MM-7.3: Multi-view SAR Automatic Target Recognition Based on Deformable Convolutional Network

Zhiyong Wang, Chenwei Wang, Jifang Pei, Yulin Huang, Yin Zhang, Haiguang Yang, University of Electronic Science and Technology of China, China; Zhiwei Xing, Civil Aviation University of China, China

TU2.MM-7.4: OPTRONIC CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK FOR SAR TARGET RECOGNITION

Ziyu Gu, Zhicheng Wang, Yesheng Gao, Xingzhao Liu, Shanghai Jiao Tong University, China; Yu Cui, shanghai Academy of Spaceflite Technology, China

TU2.MM-7.5: AN IQE CRITERION-BASED METHOD FOR SAR IMAGES CLASSIFICATION NETWORK PRUNING

Jielei Wang, Zongyong Cui, Zongjie Cao, Hanzeng Wang, Changjie Cao, University of Electronic Science and Technology of China, China

TU2.MM-7.6: Sparse SAR Image Based Automatic Target Recognition By YOLO Network

Jiarui Deng, Hui Bi, Yanjie Yin, Xingmeng Lu, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China; Wei Liang, Chinese Academy of Sciences, China

TU2.MM-7.9: HOW SAR IMAGE DENOISE AFFECTS THE PERFORMANCE OF DCNN-BASED TARGET RECOGNITION METHOD

Jiaxin Tang, Fan Zhang, Fei Ma, Beijing University of Chemical Technology, China; Fei Gao, Beihang University, China; Qiang Yin, Yongsheng Zhou, Beijing University of Chemical Technology, China